Notice: Undefined index: full in /var/www/public_html/mocak.am/wp-includes/media.php on line 215

Notice: Undefined index: full in /var/www/public_html/mocak.am/wp-includes/media.php on line 216

Notice: Undefined index: full in /var/www/public_html/mocak.am/wp-includes/media.php on line 217

Notice: Undefined index: full in /var/www/public_html/mocak.am/wp-includes/media.php on line 218

Notice: Undefined index: full in /var/www/public_html/mocak.am/wp-includes/media.php on line 215

Notice: Undefined index: full in /var/www/public_html/mocak.am/wp-includes/media.php on line 216

Notice: Undefined index: full in /var/www/public_html/mocak.am/wp-includes/media.php on line 217

Notice: Undefined index: full in /var/www/public_html/mocak.am/wp-includes/media.php on line 218
facebook

ԱՄԵՆԱԿԱՐՈՂ ԹՈՒՂԹԸNotice: Undefined index: full in /var/www/public_html/mocak.am/wp-includes/media.php on line 215

Notice: Undefined index: full in /var/www/public_html/mocak.am/wp-includes/media.php on line 216

Notice: Undefined index: full in /var/www/public_html/mocak.am/wp-includes/media.php on line 217

Notice: Undefined index: full in /var/www/public_html/mocak.am/wp-includes/media.php on line 218

Notice: Undefined index: full in /var/www/public_html/mocak.am/wp-includes/media.php on line 215

Notice: Undefined index: full in /var/www/public_html/mocak.am/wp-includes/media.php on line 216

Notice: Undefined index: full in /var/www/public_html/mocak.am/wp-includes/media.php on line 217

Notice: Undefined index: full in /var/www/public_html/mocak.am/wp-includes/media.php on line 218
Ամենակարող թուղթը
Քայլ 4
ամենակարող թուղթը
Քայլ 1

Այս գիտափորձի համար քեզ հարկավոր է թուղթ, սուրճի կամ պահածոյի երկու տուփ և մեկ ապակյա տարա: Դրեք տուփերը միմյանցից 30 սմ հեռավորության վրա: Եվ վրան դրեք թուղթը այնպես, որ կամրջակ ստացվի:

Հիմա փորձեք թղթի վրա դնել ապակյա տարան: Թուղթը չի դիմանա ծանրությանը և ապակյա տարան ցած կընկնի: Քանի որ տարան կլարկարող է կոտրվել, այն կարող եք փոխարինել ոչ շատ մեծ մեկ այլ իրով:

ամենակարող թուղթը
Քայլ 2
ամենակարող թուղթը
Քայլ 3

 

 

 

 

 

 

 

Ամենակարող թուղթը
Քայլ 4

Իսկ հիմա թուղթը ծալեք զիգզագաձև և կրկին դրեք տուփերի վրա: Հիմա, երբ տարան դնեք թղթի վրա, այն չի ընկնի:

Թուղթը ծալվելով շատ ուժեղ է դարձել և կարող է իր քաշից բազմաթիվ անգամներ մեծ քաշով առարկաների դիմանալ: Կարող ես փորձել: Միայն թե զգույշ եղիր: Ամենակարող թուղթը այնուամենայնիվ կշռում է ընդամենը մի քանի գրամ և նրան գերագնահատել պետք չէ: Իսկ փորձովդ կարող ես կիսվել ընկերներիդ հետ:

Մեկնաբանություններ

ԱՄԵՆԱԿԱՐՈՂ ԹՈՒՂԹԸ