WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '%2$d, DATE_ADD( CURDATE( ), INTERVAL -1 DAY ) ) ON DUPLICATE KEY UPDATE `li' at line 2]
INSERT INTO mc_rate_schedule (`hash`, `limit`, `created_date`) VALUES ( "%1$s", %2$d, DATE_ADD( CURDATE( ), INTERVAL -1 DAY ) ) ON DUPLICATE KEY UPDATE `limit` = GREATEST( `limit`, %2$d )

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '%2$d, DATE_ADD( CURDATE( ), INTERVAL -1 DAY ) ) ON DUPLICATE KEY UPDATE `li' at line 2]
INSERT INTO mc_rate_schedule (`hash`, `limit`, `created_date`) VALUES ( "%1$s", %2$d, DATE_ADD( CURDATE( ), INTERVAL -1 DAY ) ) ON DUPLICATE KEY UPDATE `limit` = GREATEST( `limit`, %2$d )

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '%2$d, DATE_ADD( CURDATE( ), INTERVAL -1 DAY ) ) ON DUPLICATE KEY UPDATE `li' at line 2]
INSERT INTO mc_rate_schedule (`hash`, `limit`, `created_date`) VALUES ( "%1$s", %2$d, DATE_ADD( CURDATE( ), INTERVAL -1 DAY ) ) ON DUPLICATE KEY UPDATE `limit` = GREATEST( `limit`, %2$d )

Զվարճալի խաղ - Թոմն ու Ջերրին

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '%2$d, DATE_ADD( CURDATE( ), INTERVAL -1 DAY ) ) ON DUPLICATE KEY UPDATE `li' at line 2]
INSERT INTO mc_rate_schedule (`hash`, `limit`, `created_date`) VALUES ( "%1$s", %2$d, DATE_ADD( CURDATE( ), INTERVAL -1 DAY ) ) ON DUPLICATE KEY UPDATE `limit` = GREATEST( `limit`, %2$d )

ԶՎԱՐՃԱԼԻ ԽԱՂ – ԹՈՄՆ ՈՒ ՋԵՐՐԻՆ


Զվարճալի խաղ Թոմն ու Ջերրին հատուկ Թոմի և Ջերրիի սիրահարների համար, և որ ամենակարևորն է, յուրաքանչյուրը կարող է ընտրել իր սիրելի հերոսին: Եթե Թոմի կողմնակիցն ես, ապա քո առաջադրանքն է փորձել բռնել Ջերրիին և թույլ չտալ, որ պահարանում շարված ափսեներն ու բաժակները ընկնեն և կոտրվեն: Հակառակ դեպքում տիկին Հողաթափիկից նկատողություն կստանաս:  Ափսեներն ու բաժակները կարող ես փրկել նրանց վրա մկնիկով սեղմելով:

Իսկ եթե ընտրությունդ կանգ է առել Ջերրի վրա, ապա պետք է վազես որքան հնարավոր է արագ, ճանապարհին չբռնվես  Թոմի կողմից, կարողանաս խուսափել բոլոր խոչընդոտներից՝ դրանց վրայով ցատկելով, և, իհարկե, հասցնես ուտել բոլոր պանիրները: Դե ինչ, եթե պատրաստ ես անցիր գործի ու մի լավ զվարճացիր…

Ավելի շատ խաղեր կարող ես խաղալ այստեղ:

Մեկնաբանություններ

ԶՎԱՐՃԱԼԻ ԽԱՂ – ԹՈՄՆ ՈՒ ՋԵՐՐԻՆ

log in

reset password

Back to
log in