facebook

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ. ՄՈԾԱԿՆԵՐ

Իսկ դուք գիտե՞ք՝ մերոնք ինչպիսի հերոսական պատմություն են ունեցել, ի՜նչ քաջագործություններ են գործել… Դե իհարկե, դուք մեղավոր չեք, Մոծակների համաշխարհային պատմություն ոչ դպրոցներում են դասավանդում,...

թիթեռների մասին
7

ԼԵԳԵՆԴՆԵՐ ԹԻԹԵՌՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Թիթեռնիկները աշխարհի ամենագեղեցիկ արարածներից են: Նրանցով բոլորն են հիանում և նրանց մասին զարմանալի լեգենդներ են պատմում: Եվ հենց թիթեռնիկների կարճատև կյանքն էլ ասես փոքրիկ լեգենդ...