Ազնիվ Մոծակի Խոսք

Մեր Մասին | Կանոններ | Հարցեր | Նախագծեր | Խորհուրդներ
Մանկական ժամանցային կայք

Մանուկների Աստվածաշունչ

ՀԻՍՈՒՍԻ ԱՌԱԿՆԵՐԸ – ԱՌԱԿ ԲԱՐԻ ՍԱՄԱՐԱՑՈԻ ՄԱՍԻՆ

Առակ Բարի սամարացու մասին

Մի օրենսգետ Հիսուսին փորձելով ասաց. «Վարդապետ, ի՞նչ պետք է անեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ»: Հիսուսը նրան պատասխանեց . «Ի՞նչ է գրված օրենքի մեջ»:
Continue reading

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ – ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾՆՈՒՆԴԸ

ՀԻՍՈԻՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ ԱՎԵՏՈՒՄԸ

Աստված աշխարh ուղարկեց Իր Որդուն` Հիսուս Քրիստոսին, որպեսզի մարդկությանը ազատի մեղքերից և հավիտենական կործանումից: Նրա ծննդյան օրվանից երկրի վրա նոր ժամանակ սկսվեց: Նույնիսկ մեր թվարկությունր սկսվում Է Հիսուս Քրիստոսի ծննդից: Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան պատմությունը զարմանալի Է: Երևակայեցեք միայն, Նրան՝ Հիսուսին, աշխարհի և տիեզերքի Արարչի Որդուն, վիճակվի գոմում ծնվել: Բայց սկսենք սկզրից…

Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը Continue reading