թութակներ

  • Թութակներ

    ԱՄԵՆ ԻՆՉ ԹՈՒԹԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

    Գունավո՜ր փետուրներ, զարմացած աչուկներ, սուր ծլվլոց և, իհարկե, խոսքի կրկնօրինակում… Այո՜, թութակների մասին մենք գիտենք ընդամենն այսքանը, բայց դեռ լիքը-լի՜քը բացահայտումներ պետք է անենք նրանց...

  • ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ ԹՈՒԹԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

    Մի թռչուն կա կչկչան, Պոչը երկար, տմբտմբան, Թե վարժեցնեք դուք նրան, Կխոսի մարդու նման: Ո՞ր թռչունն է գույնզգույն, Որ մեզ կրկնում է իսկույն: Վանդակի մեջ բազմած թառին կա մի թռչուն, Կրկնում է մարդու նման խոսք ու հնչյուն:...