հենդմեյդ իրեր

  • Handmade ծիծեռնակ

    ԾԻԾԵՌՆԱԿ, ԹՌԻ՜Ր

    Դպրոցից տուն վերադառնալիս ճանապարհի եզրին կարող ենք նկատել գարնան ավետաբեր ձնծաղիկներին, իսկ ահա եթե մեր հայացքն ուղղենք ավելի վերև, կնկատենք նաև գարնան մյուս ավետաբերներին՝ ծիծեռնակներին,...