Handmade ծիծեռնակ
8

ԾԻԾԵՌՆԱԿ, ԹՌԻ՜Ր

Դպրոցից տուն վերադառնալիս ճանապարհի եզրին կարող ենք նկատել գարնան ավետաբեր ձնծաղիկներին, իսկ ահա եթե մեր հայացքն ուղղենք ավելի վերև, կնկատենք նաև գարնան մյուս ավետաբերներին՝ ծիծեռնակներին,...

ծաղկեփունջ
11

ԾԱՂԿԵՓՈՒՆՋ ՝ ՄԵՐ ՁԵՌՔԵՐՈՎ

Ահա մենք նորից հանդիպեցինք և նորից հետաքրքիր գաղափարներով: Այս անգամ կպատրաստենք ծաղկեփունջ և, իհարկե, չենք դավաճանի մեր սկզբունքներին ու ամեն ինչ կանենք սեփական ձեռքերով: Անհրաժեշտ...