Ինչ է սովորում երեխան

ԴՈՐՈԹԻ ԼՈՈՒ ՆՈԼԹ. Ի՞ՆՉ Է ՍՈՎՈՐՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆ…

1 min


Եթե երեխան հանդիպում է քննադատության, նա սովորում է դատապարտել:

Եթե երեխան հանդիպում է թշնամության, նա սովորում է կռվել:

Եթե երեխան հանդիպում է մեղադրանքի, նա սովորում է մեղքը:

Եթե երեխան հանդիպում է հանդուրժողականության, նա սովորում է բարեսրտություն:

Եթե երեխան հանդիպում է խրախուսանքի, նա սովորում է վստահություն:

Եթե երեխան հանդիպում է գովասանքի, նա սովորում է գնահատել:

Եթե երեխան հանդիպում է ազնվության, նա սովորում է արդարություն:

Եթե երեխան հանդիպում է ապահովության, նա սովորում է ինքնվստահություն:

Եթե երեխան հանդիպում է ծաղրի ու արհամարհանքի, նա սովորում է վախ ու երկչոտություն:

Եթե երեխան ունենում է ընկերներ, նա սովորում է, թե ինչ բան է սերն աշխարհում:

Դորոթի Լոու Նոլթ (ամերիկացի հոգեբան)


Mocak