ԲԱՌԵՐՈՎ ԽԱՂԵՐ


1. Տառադարանի տառերի միջոցով Նարեկը կազմել էր իր սովորական ասացվածքները: Չարաճճի Լիլիթը, տառերը մոտեցնելով, վերացրեց բառամիջյան դատարկ տեղերը, որից հետո իր ուզածի պես տրոհեց դրանք: Ահա թե ինչ ստացվեց.

ա. ՈՒ ՇԼԻ ՆԻՆ ՈՒ ՇԼԻ ՆԻ

բ. ՄԻԾ ԱՂ ԿՈՎ ԳԱՐ ՈՒՆՉ ԻԳԱ

գ. ԴՈՒՔ ԵԶ ՄԻ ԳՈՎ ԻՐ, ԹՈ ՂՈՒՐ ԻՇԸ ԳՈՎ Ի

Ո՞ր ասացվածքներն էր կազմել Նարեկը:

2.Մտապահված է 3-տառանոց բառ: Ներքևում գրված բառերից յուրաքանչյուրի կողքին գրված թիվը ցույց է տալիս, թե այդ բառի տառերից քանիսն են համընկնում մտապահված բառի համապատասխան տեղում գտնվող տառերի հետ.

ա. ՍԱՐ – 2   ԴԱՐ – 2   ԼԻՃ – 1

բ. ԳԻՐ – 2   ԿԵՐ – 2   ԿԻՆ – 2

գ. ՄՈՏ – 2   ԲԱԿ – 1   ՄԱԶ – 2

Գտեք մտապահված բառերը:

3. Վերականգնեք բոլոր բառերը, այնուհետև յուրաքանչյուր քառյակից առանձնացրեք այն բառը, որն իմաստով հեռու է մնացած երեգից:

ՆԱՐԳՈՒՎ     ՍԱՔՈՒԿԻՌԱ          ԼԱՅԳ

ԼԱՐՈՍ           ՆԱՅԵՆՌՈՒԿ            ՍԱՎԵՂ

ԱՐԶԱԳ           ՇԱՆԱՎԹՆ                 ՏԻՏԱՄ

ԲԱՂՄԱԿ       ՂԱՆԿՈՒՅՂՈՒՆ      ԳՐԱՎ

Առաջադրանքները ներկայացված են Արամ Հակոբյանի և Նորայր Խրիմյանի Տրամաբանական խաղեր գրքից


Like it? Share with your friends!

Մեկնաբանել

 

Շնորհակալություն

Հավանեք մեր էջը Facebook-ում։