ՌՈՒԲԵՆ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ- ԶԱՏԻԿ

1 min


Կլոր զատիկ,
Կարմիր հատիկ,
Դաշտի մեջ մոլորվեց:
Առվի եզրին տեսավ ծաղիկ,
Ծաղկի վրա քնեց: x2

Դաշտում դեղին ծաղիկ,
Ծաղկի վրա՝ զատիկ,
Կլոր, կարմիր հատիկ,
Սև-սև  ու պուտպուտիկ: x2

Կլոր զատիկ,
Կարմիր հատիկ,
Դաշտի մեջ մոլորվեց:
Առվի եզրին տեսավ ծաղիկ,
Ծաղկի վրա քնեց: x2

Դաշտում դեղին ծաղիկ,
Ծաղկի վրա՝ զատիկ,
Կլոր, կարմիր հատիկ,
Սև-սև  ու պուտպուտիկ:


ani