կախարդական աշխարհ

  • ՏՌԱԼԻԶՈՐԻՈՒՄ. ՀԵՔԻԱԹ-ՊԱՏՄՎԱԾՔ

    Կախարդանքի միջոցով բացվեց այն աշխարհի կողպեքը, որը կոչվում էր Տռալիզորիում… Սա մի աշխարհ է, որտեղ ապրում են կախարդներ և հասարակ մարդիկ, որոնց համար կախարդանքը սովորական երեւույթ է:...